fbpx

Handelsbetingelser

Betaling

Alekos Rejser modtager betaling med bankoverførsel. Betaling vil blive gjort over forskellige perioder.

Betaling af rejserne foregår i tre rater.

Først betales et depositum på 2000 DKK senest 7 dage efter tilmelding på Alekos Rejsers hjemmeside (alekos.dk). 
Depositum på 2000 DKK kroner er bindende og kan ikke refunderes. Din tilmelding til rejsen er først gældende, når depositum er betalt.

1. Rate af opholdet betales 100 dage før afrejse på 7000 DKK, og du modtager et betalingslink i god tid på beløbet. Pengene er bindende og kan ikke refunderes.

2. Rate af opholdet betales 70 dage før afrejse på det resterende beløb. Du modtager et betalingslink i god tid på beløbet. Pengene er bindende og kan ikke refunderes.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er uden moms grundet særordningen for moms for rejsebureauer.

Alekos Rejser bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Hvis den rejsende undlader at opfylde sin forpligtelse til at betale i henhold til aftalen, er Alekos Rejser berettiget til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Alekos Rejser ret til at kræve betaling af det beløb, som den rejsende ville have mistet, hvis vedkommende havde afbestilt rejsen på den dag, hvor betalingen udeblev.

Rejse- og afbestillingsforsikring

Inden aftaleindgåelsen vil Alekos Rejser give den rejsende oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker den rejsendes udgifter i tilfælde af, at aftalen opsiges (afbestillingsforsikring), eller udgifterne til hjemtransport, i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring). Alekos Rejser vil også informere den rejsende om vilkårene for disse forsikringer.

For at kunne rejse med Alekos Rejser, skal den rejsende have en gyldig rejseforsikring, der minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport. Det er den rejsendes eget ansvar at tegne en sådan forsikring og indtaste policenummer, akutnummer og forsikringsselskabets navn til Alekos Rejser i god tid inden afrejse.

Det er vigtigt at bemærke, at forsikringer ofte ikke dækker eksisterende fysiske og psykiske lidelser uden forudgående godkendelse. Alekos Rejser påtager sig intet ansvar for manglende forsikringsdækning, forkert tegnet forsikring eller manglende dækning i tilfælde af eksisterende lidelser, som ikke er blevet oplyst på forhånd eller godkendt på forhånd. Hvis forudgående godkendelse fra forsikringsselskabet er påkrævet, er det den rejsendes eget ansvar at skaffe en sådan godkendelse.

Det skal også nævnes, at Alekos Rejser er et rejsebureau og ikke er ansvarlig for behandling af nogen art af psykiske og fysiske lidelser. Alekos Rejser har ikke psykologer eller læger ansat, og hvis den rejsende har behov for lægehjælp, psykologhjælp eller anden behandling, skal den rejsende selv tage kontakt til en læge, psykolog eller behandler og selv betale for denne behandling med sin egen forsikring.

Alekos Rejsers opsigelse

Afbestilling på grund af utilstrækkelig deltagelse:
Alekos Rejser arrangerer grupperejser, som kræver et minimum antal deltagere for at kunne gennemføres. Hvis der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning, forbeholder Alekos Rejser sig retten til at aflyse rejsen. Dette vil altid ske senest 4 uger før planlagt afrejse, og den rejsende vil modtage en fuld tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Afbestilling på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder:
I tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder kan Alekos Rejser være nødsaget til at aflyse en pakkerejse. Hvis Alekos Rejser er forhindret i at opfylde aftalen på grund af sådanne omstændigheder, vil den rejsende blive underrettet om aflysningen uden unødig forsinkelse og inden rejsens start. I disse tilfælde vil den rejsende modtage en fuld tilbagebetaling af det indbetalte beløb senest 14 dage efter aflysningen, og der vil ikke være yderligere krav om erstatning.

Reklamationer

Såfremt en mangel konstateres i forbindelse med en rejse, pålægges kunden at reklamere omgående over manglen til Alekos Rejsers rejseleder på rejsemålet og til Alekos Rejser. I tilfælde hvor Alekos Rejsers rejseleder ikke kan eller vil afhjælpe manglen tilfredsstillende efter den rejsendes opfattelse, påhviler det den rejsende at reklamere direkte til Alekos Rejser. I mangel af en sådan reklamation, vil det kunne have indflydelse på den rejsendes efterfølgende mulighed for at påberåbe sig manglen og opnå kompensation.

Alekos Rejser har ret til at foretage ændringer i rejseprogrammet og indkvarteringen som følge af helligdage, dårligt vejr, COVID-19 eller andre uforudsete omstændigheder.

Prisændringer

Der skal tages forbehold for eventuelle prisændringer i forbindelse med rejsen. Priserne angivet er vejledende og der kan være trykfejl. Ændringer i valutakurser, skatter, afgifter eller andre faktorer kan medføre prisændringer. Dog må prisforhøjelser ikke overstige 10% af rejsens samlede pris. Hvis prisændringen overstiger 10%, har den rejsende ret til at afmelde rejsen uden at skulle betale et gebyr, så længe dette gøres senest ved modtagelse af den endelige faktura.

Hvis Alekos Rejser foretager ændringer inden afrejse og rejsen bliver billigere, vil forskellen blive tilbagebetalt til den rejsende.

Fly

Alekos afholder udgifterne til fly til destinationen og eventuelle indenrigsfly på destinationerne.

Bemærk, at der ikke kan garanteres, at hele gruppen vil rejse på samme fly. Hvis en rejse bestilles mindre end 3 måneder før afrejsen, kan det ikke garanteres, at man vil flyve sammen med de øvrige deltagere i gruppen, og prisen for flyrejsen kan også variere, da flyreservationer er underlagt forespørgsel.

Ved forsinket fremmøde under en given rejsen, er det gæstens eget ansvar at dække for den videre transport. Dette gøres oftest gennem deres rejseforsikring.

Garanti til Rejsegarantifonden

Alekos Rejser har i tilfælde af konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos Rejsegarantifonden, som har til huse på Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

For sent fremmøde

I tilfælde hvor den rejsende ikke kan møde op til den bestilte rejseydelse til tiden, påhviler det den rejsende at kontakte Alekos Rejser. Såfremt den rejsende undlader at informere Alekos Rejser om forsinkelsen, vil leverandøren annullere reservationen, og den rejsende vil miste muligheden for at benytte rejseydelsen eller modtage refusion af betalingen.

Fortrydelsesret
Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af pakkerejser. Dette skyldes, at personbefordring er undtaget fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde i henhold til §18, stk. 2, nr. 1 og §7, stk. 2, nr. 5. Som følge heraf kan den rejsende ikke opsige aftalen eller kræve refusion af betalingen efter aftalens indgåelse.

Afbestilling

I tilfælde af afbestilling af pakkerejsen gælder følgende normale afbestillingsvilkår:

Hvis afbestillingen sker 150 dage eller mere før afrejse, vil depositummet ikke blive refunderet.

Hvis afbestillingen sker efter betaling af slutbeløbet for rejsen, vil følgende afbestillingsgebyrer blive pålagt:

  • Hvis afbestillingen sker 100 dage eller mere før afrejse, vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr på 25% af rejsens totale pris.
  • Hvis afbestillingen sker 70 dage eller mere før afrejse, vil der blive pålagt et afbestillingsgebyr på 70% af rejsens totale pris.
  • Hvis afbestillingen sker mindre end 70 dage før afrejse, vil rejsens pris ikke blive refunderet.
 

Opsigelse af Alekos Rejser på destinationen

Det er vigtigt at bemærke, at der vil være gældende regler og love på destinationen, som den rejsende er forpligtet til at overholde under rejsen. Derudover vil det være strengt forbudt at medbringe eller benytte stoffer eller andre rusmidler under rejsen. Enhver overtrædelse af disse regler kan resultere i øjeblikkelig bortvisning fra rejsen og den rejsendes egenbetaling af omkostningerne forbundet hermed.

Det er ligeledes vigtigt at understrege, at enhver form for vold, mobning, truende adfærd, chikane eller seksuel vold ikke vil blive tolereret under rejsen. Overtrædelse af disse regler vil medføre direkte bortvisning fra rejsen, og den rejsende vil blive sendt tilbage til Danmark på egen regning.

Endvidere skal det nævnes at skade på genstande, villaen, værelset eller andet materiale under rejsen ikke vil blive tolereret. Hvis en gæst med vilje ødelægger materielle ting eller på anden måde påvirker andres rejseoplevelse negativt, kan dette resultere i bortvisning fra rejsen.

Det vil blive informeret til gæsterne om disse regler og retningslinjer allerede fra det første møde. Det er vigtigt, at gæsterne respekterer disse regler for at sikre en sikker og behagelig rejseoplevelse for alle.

Ønsker den rejsende at rejse hjem fra rejsen før den planlagte hjemrejse, vil dette være den rejsendes eget ansvar at transportere sig hjem. Dette kan være med hjælp fra den rejsende rejseforsikring. Forlader den rejsende gruppen og dermed rejsen, vil det være den rejsendes eget ansvar at enten fortsætte rejsen på egen hånd eller rejse hjem til Danmark.

Rejseledernes ansvar

På alle rejser er der mindst en dansk rejseleder med. Rejselederne vil altid følge den planlagte rejses program. Vi er dermed hele vejen hos gruppen. Skulle man blive ramt af sygdom og på hospitalet, vil en rejseleder tage med, støtte og hjælpe, hvis driften tillader det. Skal gruppen rejse videre vil rejselederne ikke blive hos den rejsende, men være behjælpelig med at tage kontakt til den rejsendes rejseforsikring.

Det er herefter den rejsendes forsikring og den rejsende, der selv finder ud af det efterfølgende forløb. Alekos Rejser er altid behjælpelige og skulle det ske, at gruppen og rejselederne skal rejse videre, vil rejselederne være tilgængelige på den udleverede Service Messenger.

Visum, pas og indenrejseregler

Det påhviler udelukkende den rejsende at sikre, at alle sine rejsedokumenter, visa, pas og andre nødvendige dokumenter er gyldige, og at eventuelle yderligere indrejsekrav overholdes. Selvom højskolen kan yde assistance og vejledning vedrørende visum, indrejsekrav, vaccinationer og lignende, vil det endelige ansvar for at sikre korrekte dokumenter og opfyldelse af krav være elevens alene.

Det påhviler den rejsende at sikre, at deres pas er gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejsedatoen. Alekos Rejser forbeholder sig retten til at nægte en rejsende adgang til en rejse, såfremt deres pas ikke opfylder dette krav.

Klagemuligheder
Har du en klage, kan der sendes en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: kontakt@alekos.dk